MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı

Tarım Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi

Müşterilerimize bağımsız ve tarafsız davranmayı, hizmetlerimizi ve kurallarımızı müşteri farkı gözetmeden eşit olarak uygulamayı,

MSA Laboratuvarı Personeli ile birlikte hizmet faaliyetlerimizde; bağımsızlığımız ve tarafsızlığımız hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali ve diğer baskılardan kaynaklanan bir faaliyet içinde bulunmayacağımızı,

Hizmet faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasının sağlanmasını, çıkar çatışması olabilecek noktaların belirlenerek bunların yönetilmesini ve tarafsızlığın garanti altına alınmasını,

MSA Laboratuvarı Personeli, hizmet faaliyetlerini yaparken ulusal ve uluslararası standartları esas alan eğitimli, saygılı ve yetkin personelimiz ile bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uyacağımızı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

Mustafa AKAR