Havuz Suyu Analiz Laboratuvarımızda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “ Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yapılan Yönetmelik” kapsamında yüzme havuzlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız, insan sağlığının korunması amacıyla havuz sularının kalite standartlarına uygunluğunu sürekli olarak kontrol etmektedir.

DENEYİ YAPILAN ÜRÜN/MALZEME

DENEY ADI

DENEY METODU

 

Gıdalar

*Aerobik Koloni Sayımı  Dökme Plak Tekniği

ISO 4833-1

Gıdalar

*Bacillus cereus Sayımı Koloni Sayım Tekniği

ISO 7932

Gıdalar

*Escherichia coli Sayımı EMS Tekniği
EMS Tekniği

ISO/TS 16649-3

Gıdalar ve Yemler

*Enterobacteriaeceae Aranması ve Sayımı Koloni Sayım Tekniği

TS ISO 21528-2

Gıdalar

*Escherichia coli Sayımı Koloni Sayım Tekniği
Koloni Sayım Tekniği

ISO 16649-2

Gıdalar

*Escherichia coli O157 Aranması

ISO 16654

Gıdalar

*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği

ISO 6888-1

Gıdalar

*Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği
Koloni Sayım Tekniği

ISO 4832

Gıdalar

*Listeria monocytogenes Aranması

ISO 11290-1

Gıdalar ve Yemler

*Salmonella spp. Aranması

ISO 6579

Gıdalar

*Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği

ISO 15213

Gıdalar

*Staphylococcal Enterotoksin Aranması

AOAC 993.06

Gıdalar

*Vibrio parahaemolyticus Aranması

ISO/TS 21872-1

Gıdalar

*Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği

ISO 21527-1
ISO 21527-2

Gıdalar

*Küf ve Maya Sayımı Simplate Yöntemi
Simplate Yöntemi 

AOAC 2002.11

Gıdalar

*Salmonella spp. Aranması

RapidChek SELECT  Salmonella Test Sistemi

Gıdalar

*Listeria spp. Aranması

RapidChek Listeria Test Sistemi

Gıdalar

*E.coli O157 (H7 dahil) Aranması

RapidChek E.coli O157 (Including H7) Test Sistemi

Ekmek Mayası ve Ekmek

*Sünme(Rope) Sporu Sayımı

TS:5000/ T1

Süt ve Süt Ürünleri

*Cronobacter sakazakii Aranması

ISO/TS 22964/ IDF/RM 210

Çevre Yüzey Örnekleri

*Escherichia coli Sayımı

ISO 18593,ISO 16649-2

Kullanım Suyu ve Havuz Suyu

*Escherichia coli ve Koliform  Bakterilerin Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Kullanım Suyu

*Bağırsak Enterokoklarının Tespiti ve Sayımı 
Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 7899-2

Kullanım Suyu ve Havuz Suyu

*Kültür Yapabilen Mikroorganizmaların Sayımı (220C ve 360C)

TS EN ISO 6222

Kullanım Suyu

*Legionella Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 11731-2

Kullanım Suyu ve Havuz Suyu

*Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı
Membran Filtrasyon  Tekniği

TS EN ISO 16266

Kullanım Suyu

*Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 6461-2

Toprak

*Bünye (Su ile Doygunluk) Tayini

PR.18-ISLM-TL.166

Toprak

*Toprak Reaksiyonu (pH) Tayini

PR.18-ISLM-TL.167

Toprak

*Toplam Tuz Tayini

PR.18-ISLM-TL.168

Toprak

*Kireç Tayini

PR.18-ISLM-TL.169

Toprak

*Organik Madde Tayini

PR.18-ISLM-TL.170

Toprak

Toplam Azot

BREMNER (1965)

Toprak

Alınabilir Fosfor

Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El kitabı

Toprak

Alınabilir Potasyum

Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El kitabı

Toprak

Bünye (Tekstür)

Bouyoucus, G.J. (1951)

Toprak

Alınabilir Bor

Wolf (1971)

Toprak

Organik Karbon

Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El kitabı

Toprak

İnorganik Karbon

Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El kitabı

Toprak

Alınabilir Kalsiyum

Thomas 1982/ICP-OES

Toprak

Alınabilir Magnezyum

Thomas 1982/ICP-OES

Toprak

Alınabilir Demir (Fe)

Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES

Toprak

Alınabilir Mangan (Mn)

Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES

Toprak

Alınabilir Çinko (Zn)

Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES

Toprak

Alınabilir Bakır (Cu)

Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES

Toprak

Alınabilir Molibden (Mo)

Lindsay ve Norwell (1978) / ICP-OES

Toprak

Ağır Metal Kadmiyum

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

Ağır Metal Kurşun

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

Ağır Metal Nikel

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

Ağır Metal Cıva

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

Ağır Metal Arsenik

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

Ağır Metal Krom

Jackson, M.L. (1958)

Toprak

 Ekstrakte Edilebilir Kükürt

Fox ve Ark. (1964)

Toprak

Değişebilir Nitrat Azotu

BREMNER (1965)

Toprak

Değişebilir Amonyum Azotu

BREMNER (1965)

Toprak

Aktif Kireç

Drouineau, G. (1942)

Toprak

Katyon Değişim Kapasitesi

Kaçar B. 1996

Bitki

Alınabilir Kalsiyum (Ca)

Isaac ve Johnson (1998)

Bitki

Alınabilir Magnezyum (Mg)

Isaac ve Johnson (1998)

Bitki

Alınabilir Potasyum (K)

Kaçar ve İnal (2008)

Bitki

Alınabilir Demir (Fe)

Plank (1992)

Bitki

Alınabilir Çinko (Zn)

Plank (1992)

Bitki

Alınabilir Mangan (Mn)

Plank (1992)

Bitki

Alınabilir Bakır (Cu)

Plank (1992)

Bitki

Toplam Azot

Bremner (1965), Kaçar ve İnal (2008)

Bitki

Toplam Fosfor (P)

Kaçar ve İnal (2008)

Bitki

Alınabilir Kalsiyum (Ca)

Isaac ve Johnson (1998)

Gübre

*pH Tayini

PR.18-ISLM-TL.174

Katı Organik Gübre

*Toplam Hümik Fulvik Asitlerin Tayini

PR.18-ISLM-TL.135

Kimyevi Gübre

*Suda Çözünen Fosfor (P) Tayini

TS EN 15958
TS EN 15959

Kimyevi Gübre

*Suda Çözünen Potasyum (K) Tayini

TS EN 15477

Gübre

*Amonyak ve Nitrat Tayini

TS EN 15475
TS EN 15476

Organik Gübre

*Organik Madde Analizi

AOAC 967.03
AOAC 967.04
AOAC 967.05

Gübre

*Nem Analizi

AOAC 967.03

Gübre

*EC Tayini

PR.18-ISLM-TL.139

Gübre

30 ºC’de Koloni Sayımı

TS 7703 EN ISO 4833

Gübre

Bacillus cereus

TS EN ISO 7932

Gübre

Clostridium perfringens

TS EN ISO 7937

Gübre

Enterobacteriaceae

TS 6579 ISO 7402:1996

Gübre

Salmonella spp.

TS 6579:2005

Gübre

Escherichia coli

TS 6063 ISO 7251:1996

Gübre

Toplam Koliform

TS 6063 ISO 7251:1996

Gübre

Fekal Koliform

TS 6063 ISO 7251:1996

Gübre

Toplam Maya Ve Küf

TS 6580:1989

Gübre

Toplam Azot

TS 2832:2003/Dumas 1965

Gübre

pH

TS 8332 ISO 10390:1995/1:10 Potansiyometrik

Gübre

Toplam Hümik Fulvik Asit

TS 5869 ISO 5073

Gübre

Suda Çözünebilir Fosfor

TS 2832:2003/Gravimetrik/ICP-OES

Gübre

Suda Çözünebilir Potasyum

TS 2832:2003/Gravimetrik/ICP-OES

Gübre

Organik Azot

TS 2832:2003/Mitschell 1972

Gübre

Organik Madde

TS 2832:2003/Organik Karbonx2.24

Gübre

EC

01:10 Potansiyometrik

Gübre

Nem

TS EN 12048:2002/AOAC 1995

Gübre

Nitrat Azotu

TS 2832:2003/GPGDY

Gübre

Amonyak Azotu

TS 2832:2003/GPGDY

Gübre

EDTA

TS 8398

Gübre

Ağır Metaller (Cd,Pb,Ni,Hg,Zn,Cr,As) Her Bir Metal İçin

TS EN 13650/ICP-OES

Gübre

Elementler (Ca,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn,Mg,Na,B)-Herbir element için

GPGDY/ICP-OES

Gübre

Biüre

TS 2832:2003/Fotometrik

Gübre

Klorür

TS 2832:2003/Titrimetrik

Gübre

Suda Çözünebilir SO3(kükürt trioksit)

TS EN 15961 / Gravimetrik

Gübre

Toplam S (kükürt)

TS EN 15925 / Gravimetrik

Gübre

Üre Azotu

TS 2832:2003/GPGDY

Gübre

Yoğunluk

TS 3625:1981/1:10

Gübre

Çözünürlük

TS EN 12872:2004/GPGDY

Gübre

Toplam Fosfor

TS 2832:2003/Gravimetrik/ICP-OES

Sulama Suyu

Karbonat

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Bikarbonat

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Klorür

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Sodyum(Na)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

pH

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

SAR (Sodyum Absorpsiyon Oranı)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Sülfat

Eltan, E (1998) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sulama Suyu

Toplam Tuz

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Potasyum (K)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Magnezyum (Mg)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Kalsiyum (Ca)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

RSC (Kalan Sodyum Karbonat)

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Sulama Suyu

Bor

Richards (1954); Ülgen ve Yurtsever (1974)

Havuz Suyu

*PH Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523

Havuz Suyu

*Toplam Klor, Bağlı Klor, Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot

TS 6229 EN ISO 7393-2

Havuz Suyu

*Alüminyum (Al) Tayini
Spektrometrik Metot

TS ISO 10566

Havuz Suyu

*Amonyum Tayini 
Spektrometrik Metot

TS 7159

Havuz Suyu

*Nitrit Tayini
Spektrometrik Metot

TS 7526 EN 26777

Havuz Suyu

*Nitrat Tayini
Spektrometrik Metot

TS 6231

Havuz Suyu

*Siyanürik Asit Tayini
Spektrometrik Metot

PR.19-ISLM-TL-060

Havuz Suyu

*Bakır (Cu) Tayini
Spektrometrik Metot

SM 3500 Cu E

Havuz Suyu

*Toplam Alkalinite Tayini 
Titrimetrik Metot

TS 3790 EN ISO 9963-1

Havuz Suyu

*Hidrojen Peroksit Tayini
Titrimetrik Metot

PR.19-ISLM-TL.049

Havuz Suyu

*Biguanide Tayini
Spektrometrik Metot

PR.19-ISLM-TL.059

Havuz Suyu

*Bulanıklık Tayini 
Nefelometrik Metot

TS 5091 EN ISO 7027

Havuz Suyu

*Renk Tayini
Spektrometrik Metot

TS EN ISO 7887

Havuz Suyu

*Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Numune Alma

*Numune Alma Programlarını Hazırlama Kuralları

TS EN ISO 5667-1               TS EN ISO 5667-3               TS ISO 5667-14                   TS EN ISO 19458           

*İşaretli parametreler TÜRKAK tarafından akreditedir.

  ISLM : İşletme İçi Metot

 *işaretli kapsamlarda TÜRKAK tarafından akreditedir.